Hacı Tahir Abaslı: “Onların məqsədi, Azərbaycanı diz çökdürməkdir”

Hacı Tahir Abaslı: “Onların bir oyunu var, təki Azərbaycanı diz üstə çökdürsünlər”

“Onların bu fırıldaqları heç bir nəticə verməyəcək.

Ölkəmizdə zaman-zaman ictimai-siyasi sabitliyi pozmağa, respublikada gərginlik yaratmağa çalışan bəzi antiAzərbaycan dairələr və onların daxildəki havadarları siyasi fəaliyyət yönündə nəticəyə nail olmadıqlarını gördükdən sonra, indi də dini zəmində öz niyyətlərini həyata keçirməyə çalışırlar. Hər halda son aylar ölkədə baş verən proseslər onu deməyə əsas verir. Başlıca məqsəd isə ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda mövcud olan tolerantlıq, multikulturalizm barədə mənfi rəy yaradılsın, bununla da ölkəmizin imicinə zərbə dəysin. Bir faktı da qeyd etmək lazımdır ki, bu antimilli fəaliyyətə müxətlif ölkələrdən dəstək də verilir. Daha dəqiq desək Azərbaycanda öz maraqlarının təmin olunması məqsədilə həmin dairələr ölkəmizdə dini zəmində qarşıdurma yaratmaq cəhdlərini dəstəkləyirlər. Təbii ki, bu kimi amillər Azərbaycan cəmiyyətində ciddi etirazla qarşılanır və cəmiyyət birmənalı olaraq ölkədəki mövcud ictimai-siyasi sabitliyi və bu sabitliyi qoruyub saxlayan iqtidarı dəstəkləyir.

Sevindirici məqamlardan biri də ondan ibarətdir ki, ölkədə dini zəmində qarşıdurma yaratmaq cəhdləri elə din xadimləri tərəfindən də etirazla qarşılanır. Sözün həqiqi mənasında düz yolda olan, İslam dininin tələb etdiyi hökümlər əsasında ona xidmət edən din xadimləri Azərbaycanda dini zəmində qarşıdurma yaratmaq, insanları bununla yoldan çıxarmaq, ölkəni xaos, anarxiyaya bürümək cəhdlərini qətiyyətlə rədd edirlər. Elə İslam Demokrat Partiyasının sədri Hacı Tahir Abbaslı da belə düşünür. O, bildirib ki,  dinimiz baş verən və verə biləcək bütün olaylara münasibətlərini vaxtında çatdırsa da, çoxlarımız diqqətsizik. Onun sözlərinə görə, dindarlarımızın əksəriyyəti cavandırlar və eləcə də başqa səbəblərdən onların dövlətçilikdə və ictimai-siyasi sahələrdə səriştə bacarıqları yoxdur: “Cəmiyyətimiz də öz növbəsində problemlərini necə gəldi, hesabsız və kitabsız edir. Kapitalizmin bütün eybəcərlikləri müasir dünyanı və eləcə də ölkəmizi təlatümdə saxlayır ki, ekspromt qərarlarla çıxış yollarını tapmağa məcbur olur”. Natiq deyib ki, din insanlara fərdi, ictimai-siyasi, eımi, iqtisadi və hərbi sahələrdə Allahla hesab-kitabı düzgün aparmaq üçün göndərilib: “Hədəf insanların həm dünya və həm də axirət xoşbəxtliyini təmin etməkdir.

Din  insanları həyati vacib olan vətənini, ailəsini, millətini və dövlətni qorunub saxlanmasında kamil bilgilərlə təchiz edir. Bu arada insanlıq xüsusiyyətləri və mənəvi dəyərlərlə hesablaşmayan kapitalizm də aqressiv simasını tanıtdırır. Mənəvi çatışmazlıqlar istər – istəməz cəmiyyətimizin öhdəsinə, xüsusən ağsaqqalların və cavanlaşan dindarların boynuna düşür. Kapital maraqları mənəvi dəyərlərlə toqquşanda isə ciddi fikir ayrılıqları baş verdiyindən mənzərə dəyişir, qaranlıqlaşır və qarşıdurmalardan qaçılmaz oluruq. Əks qütbə çevriləən maraqlar nəticəsində İsmayılı, Quba və Gəncə kimi, strateji əhəmiyyətli bölgələrdə məlum olaylar baş verir. Nəticədə arzu olunmaz qarşıdurmalarla üzləşməli oluruq. Bəhanələrini isə dindarlarda axtaranların hesab kitabı təbii ki, Allahla olacaq. Allaha çox şükür ki, mənəvi dəyərlərimizin bəhrəsindən formalaşan ağsaqqallıq məktəbimiz ortada balans etməyə cəhd edirlər. Bütün bu sadaladıqlarım ölkəmizdə dini durumunu nə qədər əks etdirir bilmirəm, amma elə bilirəm qismən razılaşarsınız. O ki, qaldı Azərbaycanın nümayiş etdirdiyi bu mövqenin beynəlxalq səviyyədə necə dəyərləndirilməsinə, bu sarıdan da ciddi ixtilaf və problemlərimiz olub, var və olacaq. Beynəlxalq aləm deyndə güc ölkələrini nəzərdə tuturam. Rusların bir yaxşı sözü var: “Gücün varsa, ağıla ehtiyac yoxdur”. Belə siyasi təfəkkürdə olan güc ölkələrinin razılığını qazanmaq Azərbaycan üçün çox müşkül məsələdir. Hər halda ötən 100 il basqılar altında olsaq da dövlətimizi və müstəqilliyimizi qanlar (şəhidlər), həbslər, sürgünlər hesabına qoruyub saxlanılması faktı bizi gələcəyə ümidli edir”.

Hacı Tahir Abbaslı Azərbaycanda dini tolerantnlığın olmadığı, insanlara dini nöqteyi nəzərdən basqıların olduğu barədə mənfi, şər-böhtan dolu fikirlərə də münasibət bildirib. Qeyd edib ki, Azərbaycanın  geosiyasi və geostrateji əhəmiyyətli məkan olması, dünyanın düz mərkəzində yeraltı və yerüstü sərvətləri ilə zənginliyi,  özü- özünü idrəetmək qabiliyyətinə malikliyi, eləcə də qonşu dövlətlərin də ictimai- siyasi, iqtisadi və hərbi maraqlarına uyğun münasib durmda olması çoxlarını ciddi şəkildə narahat etməmiş deyil: “Necə olur ki, müharibə şəraitində olan ölkə heç kimin haqqına girmədən özü ilə bərabər digər ölkələrə də əl uzada bilir. “Böyüklərin” Ermənistanın  Azərbaycana qarşı təcavüzünə qarşı  tutduqları mövqedən bilinir ki, bunların orbitir (hakim) olmağa haqqları yoxdur. İldən-ilə həll olunmayan müharibədə maraqlarının olması ifşa olunduqca, hökumətə başqa üsullarla hədə-qorxu gəlməkdən belə çəkinmirlər.

İqtisadi-siyasi maraqlar o qədər güclüdür ki, nadan, cahil, nankor  və terror Erməni təfəkkürünə aşkar və utanıb, həya etmədən dəstək verirlər. Bəli Qərb güc dövlətlərinin istəyi də budur ki, erməni kötəyi ilə möhtəşəm əxlaq mənəvi dəyərləri aradan aparmaqla, daha çox qazanc əldə etsinlər. O qədər acıgözdürlər ki, karbohidrogen məhsullarını su qiymətindən də ucuz daşımaqlarına da qane deyillər. Manatımızın deqorodasiyası ilə istəklərinə nail oldular. Ona görə zaman-zaman müxtəlif üsullarla ölkə daxilində ixtilaflar salıb, ixtişaşlar törədirlər. Azərbaycanın siyasi hakimiyyəti xalqın mənəvi dəyərlərindən bəhrələnərək manevr etmək bacarığını sərgilədikcə, onlar daha da şiddətli tələblər irəli sürürlər. Məhz sonuncu və təhlükəli qarşıdurma yaratmaq üçün din amilindən yararlanmaqdan belə çəkinmirlər. Xüsusən məzhəb və təriqətlərin ortaq bağlantılarını qırmaqla müsəlman ölkələrinə təpki niyyətlərini indi də İŞİD adında terror qurumu ilə həyata keçirirlər. Ssenariləri elə qururlar ki, xalqla iqtidar arasında daim çatlar və uçurumlar yaransın. Ortada hakim (orbitir) olub, hər iki tərəfə böyüklük edib, özlərindən asıl duruma salsınlar. Bu güclər öz ölkələrində demokrat kimi görünsələr də, ədalət və hikmət baxımından xüsusən müsəman ölkələrinə qarşı amansızdırlar. Azərbaycan dövləti nə qədər tolerant olsa da, onlar üçün iqtisadi (kapital) maraqları insanlıqdan önəmlidir. Hələ mənəvi dəyərlərimizin aradan getməsi üçün sərf etdikləri maliyyələri demirəm. Bir sözlə Şeytan lənətullahının oyunu var. Təki Azərbaycanı diz üstə çökdürsünlər. Qeyd etmək istəyirəm ki, onların bu fırıldaqları da heç bir nəticə verməyəcək. Xatırlatmaq istəyirəm ki,  dövlətçiliyimiz tarixində belə cəhdlər olub, bu bizim üçün yeni deyil. Səfəvilər dövründə ağsaqqal babalarımız məzhəblər arasında ortaq olub, birləşərək dövlətimizi yağı düşmənlərdən qoruyublar”. Konkret Azərbaycanda dini zəmində ziddiyyət törətməyə, qarşıdurma yaratmağa cəhd göstərən antiAzərbaycan dairələrə gəlincə, Hacı Tahir Abbaslı deyib ki, bunlar hər bir güc dövləti, özünü sübut etmək üçün hər vasitəyə əl atanlardır. “Qızım sənə deyirəm gəlnim sən eşit” məsəli kimi müstəqil olan ölkələrə mesaj verirlər: “Özlərini bu münvanla dünyanın təhlükəsizliyini təmin edən polis kimi tanıtdırsınlar.

Təbii ki, güclərin bu  siyasətləri də xalqlar və dövlətlər üçün asan başa gəlmir. Onların dinimiz haqqında məlumatları olsaydı qəti belə nadanlıq və cahillik etməzdilər. Çünki din qeyrət, qürur, vicdan, iradə cəsarət və şücaət mənbəyimizdir. Ona görə dinimizi canımız, başımız malımız və dövlətimizlə qoruyub, gələcək nəsillərə (mənəvi kapitalımıza) çatdırmalıyıq”. Natiq bildirib ki, dindən siyasi məqsədlər üçün istifadə etmək olmaz: “Ümumiyyətlə din haqqında azacıq məlumatı olan şəxs bilər ki, heç vaxt ondan siyasi məqsədlər üçün istifadə etmək olmaz. Din insanı kamilləşdirmək , Allahını tanıtdırmaq, insanlarda ictimai və siyasi təfəkkürün formalaşması üçün Allah tərəfindən gəlib. Din yəni ixtilafların ədalətlə həlli deməkdir. Dindən siyasi məqsədlər üçün istifadə etmək Allah tərəfindən günah sayılır və ciddi cəzalandırılacağına vədəliyik. Amma dinin buyurduğu əxlaq və mənəvi dəyərlərin siyasətə daşınması vacibdir. Necə ki, İmam Əli (ə) nümunəsi varımızdır və bu gün də bəhrəlnirik Müsəlman dünyası siyasətdə də qələbə çalacaq və eləcə də müharibələrdə”.

Bu cür mənfi tendensiyalara qarşı atılmalı vacib olan addımlara gəlincə,natiq deyib ki,hamılıqla dövlətimizin təhlükəsizlik nazirliklrinə təqlid, yəni tabe olmalıyıq: “Çünki verilən əmrlərə hamılıqla tabe olmasaq, dövlətin təhlükəsizliyini ordu filan təmin edə bilməyəcək. Hər bir vətandaş dövlətin əsgəıri olmalıdır. Təhlükəsizliyimizə görə verilən əmrlər səhv olsa belə Allahın razılığı olacaqdır. Necə ki, valideyinlərin əqidəsindən və etiqadından aslı olmayaraq Allah onlara tabe olmağı əmr edib. Elə bilirəm ruhanilərimiz bu məsələyə açıqlamalar verməyə məhkumdurlar.  Ona görə bütün məmurlar korpusu dinimiz haqqında məlumatları olmalıdır. Heç olmasa dindən bəhrələnmək üçün İslam saytlarında paylaşılan fikirlərlə ciddi tanışlıqları olmalıdır. Yaxşı olar ki, məmurlar heç olmasa ayda bir dəfə, yaxşı olar ki, iki dəfə tədbirlərində dini moizələrə qulaq assınlar. Yaranmış ixtilaflarda məsləhətləşsinlər. Vətandaşlarımızın özünə, vətəninə, dövlətini inam yaratmaq üçün proflaktik görüşlər keçirilməsi, zərurəti yaranıb. Xüsusən türmələrdə belə gözəl tədbirlərlə, gəncləri islah etmək haqqında düşünülməlidir”.

Süleyman